המשפחה

המשפחה שלכם היא הנכס הגדול ביותר שלכם וגם הדאגה הגדולה ביותר שלכם.

כמשפחה בעלת אמצעים יש לכם דאגות רבות. חלקן חיצוניות: פיתוח כלכלי, מיסים, פוליטיקה, מלחמות ובריאות. נושאים אחרים המטרידים אתכם הם אישיים וייחודיים למשפחתכם: גירושין, רגשי קנאה ותחושות חוסר הגינות .P.J.Weil בע"מ. יכולה לסייע לכם להתמודד עם הבעיות החיצוניות והפנימיות ולספק להן פתרונות ומענים. אנחנו היועץ החיצוני שמכיר את המשפחה היטב לאורך השנים. הפרספקטיבה שלנו מאפשרת לנו להבין ולנתח טוב יותר את הסוגיות העומדות על הפרק, ולעתים קרובות מאוד למנוע משברים. אנו מארגנים ומנחים פגישות משפחתיות, ומלווים את המשפחות בכינון תקשורת בריאה ומשילות תקינה במשפחה.

האינטרס שלנו כמנחים הוא לא לקדם את האינטרסים של צד מסוים במשפחה, אלא בעיקר להקים ערוצי תקשורת משפחתיים, לחתור לייצוג של המשפחה ככלל, ולקבוע את הכללים והתקנות שהמשפחה שלכם תוכל לציית להם וליטול בהם חלק. תקשורת היא המפתח לשימור המורשת של המשפחה ולהעברת השרביט לדור הבא. אנו מציעים גם הדרכה פיננסית וסמינרים שנתאים לבני גילאים שונים במשפחה.