יוזמות

P.J.Weil בע"מ מתפעלת קרן פילנטרופית בישראל, ומאפשרת לכם ולמשפחתכם לתמוך בפרויקטים של פילנתרופיה בארץ. אנו נשמח לסייע לכם ולמשפחתכם בתהליך זה.

חברת P.J.Weil בע"מ מטעם לקוחותיה וגם מטעם מנהליה, תומכת ביוזמות סיוע רבות: תמיכה באוכלוסיות נזקקות, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, תרבות, אומנות ועוד.

פיליפ מלווה באופן פעיל את עמותת הגל שלי הפועלת לקידום בני נוער במצבי סיכון בעזרת פעילות גלישה בים, ועמותת עזר מציון המתפעלת את מאגר מח העצם בישראל.

פיליפ וייל הוא נשיא קרן עץ הרימון, ומשמש כיו"ר אגודת הידידים של מוזיאון ישראל בירושלים, חבר הנהלה בקופרו – קרן לשיווק תוכן ישראלי, חבר בארגון "יכולים נותנים" – הפועל לקידום הנתינה הפרטית בישראל, חבר וועדת ביקורת של Olivestone Trust, חבר הנהלה וחבר ועד בארגון "ידידי ישראל שוויץ".

WE SUPPORT AND SERVICE YOUR PERSONAL ENDEAVOURS